Banner

BERONA, spol. s r.o. Beroun | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? BERONA, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

BERONA, spol. s r.o.

Adresa: Dukelskß 380

  266 01 Beroun

  ?eskß republika

Telefon +420 311 626 184


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme slu×by nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka