Banner

Cargo Prague, spol. s r.o. (pobo?ka Ho?ovice) Ho?ovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Cargo Prague, spol. s r.o. (pobo?ka Ho?ovice)
Autodoprava - kontakty

Cargo Prague, spol. s r.o. (pobo?ka Ho?ovice)

Cargo Prague, spol. s r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Ho?ovice)

Adresa: Na Sklená?ce 795/2

  268 01 Ho?ovice

  ?eská republika

Telefon +420 311 514 913

Fax +420 311 514 914

Email horovice@cargoprague.cz

Web http://www.cargoprague.cz


Další informace

Mezinárodní zasilatelství a kamionová doprava, spedice, pravidelná sb?rná služba GB, IRL, E, P, F, I, D, CH, PL, Benelux, Skandinávie. Nabízíme logistické služby, skladování a celní služby, certifikát ISO 9001:2000.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka