Banner

CEDES Logistik, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CEDES Logistik, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CEDES Logistik, s.r.o.

CEDES Logistik, s.r.o.

Adresa: Modletice 139

  251 01

  ?eská republika

Telefon

Email lev@cedes.cz

Web http://www.cedeslogistik.cz


Další informace

Komplexní logistické služby a outsourcing. Specializace na logistiku, skladování a distribuci lé?iv, zdravotnického materiálu a PZT. Sklady schválené SÚKL. Vnitrostátní a mezinárodní kamionová doprava a spedice, distribuce, celní služby, itrastat.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka