Banner

CJ izolace, s.r.o. Dob?íš | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CJ izolace, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CJ izolace, s.r.o.

Adresa: P?íbramská 506

  263 01 Dob?íš

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 318 614 187

Email info@tepelna-izolace.cz

Web http://www.tepelna-izolace.cz/autodoprava.html


Další informace

Nabízíme p?epravu veškerých náklad? do maximální hmotnosti 12 tun mimo náklad? nebezpe?ných.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka