Banner

Daniel Hasal, s.r.o. Rakovník II | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Daniel Hasal, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Daniel Hasal, s.r.o.

Adresa: Plze?ská 2686

  269 01 Rakovník II

  ?eská republika

Telefon +420 313 518 080

Fax +420 313 518 080

Email hasal@danielhasal.cz

Web http://www.danielhasal.cz


Další informace

Zajišt?ní logistických služeb p?edevším v mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprav?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka