Banner

Daniel Novotný ?í?any-Strašín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Daniel Novotný

Adresa: Vojkovská 36/19

  251 01 ?í?any-Strašín

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 323 601 645

Email danmir@quick.cz


Další informace

Nabídka nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka