Banner

Deltacar spedition, s.r.o. Mladá Boleslav II | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Deltacar spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Deltacar spedition, s.r.o.

Deltacar spedition, s.r.o.

Adresa: Václavkova 1083

  293 01 Mladá Boleslav II

  ?eská republika

Telefon +420 326 722 009

Fax +420 326 722 003

Email deltacar@deltacar.cz

Web http://www.deltacar.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - ?tvrtek  7:00 – 17:00

Další informace

Zajišt?ní služby vyt?žování. Mezinárodní, zahrani?ní a tuzemská nákladní kamionová doprava a p?eprava. Spedice, skladování, zasilatelství a autodoprava. Spl?ujeme EURO 2 a 3. Tradice od r. 1990, certifikáty ISO.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka