Banner

DHL Supply Chain (pobo?ka ?í?any-Jažlovice) ?í?any-Jažlovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DHL Supply Chain (pobo?ka ?í?any-Jažlovice)

Adresa: Zd?bradská 67

  251 01 ?í?any-Jažlovice

  ?eská republika

Telefon +420 323 612 012

Email prginfo@dhl.com

Web http://www.dhl.cz/publish/cz/cz/services/log_services.high.html


Další informace

Nabídka logistických a spedi?ních služeb, provoz mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka