Banner

DHL Supply Chain (pobo?ka ?í?any-Jažlovice) ?í?any-Jažlovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DHL Supply Chain (pobo?ka ?í?any-Jažlovice)

Adresa: Zd?bradská 67

  251 01 ?í?any-Jažlovice

  ?eská republika

Telefon +420 323 612 012

Email prginfo@dhl.com

Web http://www.dhl.cz/publish/cz/cz/services/log_services.high.html


Další informace

Nabídka logistických a spedi?ních služeb, provoz mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka