Banner

Esa, s.r.o. Kladno-Dubí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Esa, s.r.o.

Esa, s.r.o.

Adresa: Manž. Topinkových 796

  272 01 Kladno-Dubí

  ?eská republika

Telefon +420 312 301 297

Fax +420 312 301 201

Email info@esa.cz

Web http://www.esa.cz


Další informace

Komplexní logistika 3PL na míru. Nabízíme i jednotlivé služby - vnitrostátní a mezinárodní kamionová doprava, p?eprava a spedice, skladování - 5 sklad? v ?echách i na Morav?. Suchá a chlazená distribuce, celní služby - Intrastat, clení, celní i da?ové sklady. Nabízíme logistický outsourcing, balení, kompletaci a úpravu zboží. Online skladování. Servis palet. Logistická ?ešení na klí?. Vlastníme certifikáty ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka