Banner

František Švestka Lod?nice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

František Švestka

Adresa: 1. máje 338

  267 12 Lod?nice

  ?eská republika

Telefon +420 311 672 796


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka