Banner

H&J Frigo - Sped - Trans, s.r.o. Slaný | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? H&J Frigo - Sped - Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

H&J Frigo - Sped - Trans, s.r.o.

Adresa: Pražská 355

  274 01 Slaný

  ?eská republika

Telefon +420 312 525 303

Email hosala@frigosped.cz


Další informace

Provozujeme mezinárodní kamionovou dopravu. Spedice ?erstvých a mražených potraviná?ských výrobk?, mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství, smluvní dopravce, spedice v rámci EU se zam??ením na státy: N?mecko, Benelux, Špan?lsko, Itálie, Francie - dovoz i vývoz (export, import). Nabízíme skladování a p?epravu potravin - mraženého a chlazeného zboží, nákladní doprava frigo, plachta, low-deck, p?eprava zboží podléhajícího zkáze. Firma na evropském trhu p?sobí od roku 1997.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinn? ze zákona musíte mít tzv. povinné ru?ení. To zajistí, že v p?ípad? nehody bude odškodn?n ten, kdo nehodu nezavinil.

Jistotou pro ?idi?e je havarijní pojišt?ní, které se svolenou spoluú?astí pokryje škody v p?ípad? nehody nebo i krádeže.

Vybraná vizitka