Banner

H&J Frigo - Sped - Trans, s.r.o. Slaný | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? H&J Frigo - Sped - Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

H&J Frigo - Sped - Trans, s.r.o.

Adresa: Pražská 355

  274 01 Slaný

  ?eská republika

Telefon +420 312 525 303

Email hosala@frigosped.cz


Další informace

Provozujeme mezinárodní kamionovou dopravu. Spedice ?erstvých a mražených potraviná?ských výrobk?, mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství, smluvní dopravce, spedice v rámci EU se zam??ením na státy: N?mecko, Benelux, Špan?lsko, Itálie, Francie - dovoz i vývoz (export, import). Nabízíme skladování a p?epravu potravin - mraženého a chlazeného zboží, nákladní doprava frigo, plachta, low-deck, p?eprava zboží podléhajícího zkáze. Firma na evropském trhu p?sobí od roku 1997.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka