Banner

Ha&Ka CZ, s.r.o. Mnichovo Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ha&Ka CZ, s.r.o.

Adresa: Mattušova 571

  295 01 Mnichovo Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 326 771 296

Fax +420 326 771 296


Další informace

Nabídka nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka