Banner

Heinloth Bohemia, s.r.o. Jene? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Heinloth Bohemia, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Heinloth Bohemia, s.r.o.

Adresa: Karlovarskß 106

  252 61 Jene?

  ?eskß republika

Telefon +420 481 311 771

Fax +420 481 312 461

Email p.bursa@heinloth.cz


Otv├şrac├ş doba

Pond?lÝ - Pßtek  8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00

Dal┼í├ş informace

MezinßrodnÝ doprava. Specializace na p?epravu masa ve visu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka