Banner

Ing. Josef Kroupa Odolena Voda-Dolínek | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Josef Kroupa
Autodoprava - kontakty

Ing. Josef Kroupa

Adresa: Nám?stí Vít?zslava Hálka 10

  250 70 Odolena Voda-Dolínek

  ?eská republika

Telefon +420 283 971 235

Fax +420 283 971 235

Email ing.kroupa@seznam.cz

Web http://www.kroupa.wz.cz


Další informace

Provozování vnitrostátní i mezinárodní p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka