Banner

InterHoek, s.r.o. Lysá nad Labem | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? InterHoek, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

InterHoek, s.r.o.

Adresa: ?eskoslovenské armády 543

  289 22 Lysá nad Labem

  ?eská republika

Telefon +420 325 519 423

Fax +420 325 552 198

Email info@interhoek.cz

Web http://www.hoektransport.nl


Další informace

Zprost?edkování mezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravy a p?epravy, spedice, skladování a expresní služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka