Banner

Jamel, s.r.o. Velké P?íto?no | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jamel, s.r.o.

Adresa: Na návsi 12

  273 51 Velké P?íto?no

  ?eská republika

Telefon +420 312 659 465

Fax +420 312 687 129


Další informace

Nabídka služeb v oblasti nákladní silni?ní dopravy a pozemního a inženýrského stavitelství.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka