Banner

Jana Kasalová Kolín II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jana Kasalová

Adresa: Pražská 249

  280 02 Kolín II

  ?eská republika

Telefon

Email jakas@mandragora.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka