Banner

JAS trans, s.r.o. Ho?ovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? JAS trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

JAS trans, s.r.o.

JAS trans, s.r.o.

Adresa: Masarykova 549/32

  268 01 Ho?ovice

  ?eská republika

Telefon +420 312 312 121

Fax +420 312 512 962

Email info@jastrans.cz

Web http://www.jastrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Firma se zabývá nákladní kamionovou dopravou a spedicí. Doprava vlastními velkoobjemovými vozy - dvoupatrové plachtové náv?sy: 90-100m3, 25t, ložná výška 2,80-3m, tandemová souprava: 120m3, 24t, ložná výška 3m. P?epravujeme po celé Evrop?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka