Banner

Jasa, s.r.o. Benešov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jasa, s.r.o.

Jasa, s.r.o.

Adresa: K?ižíkova 2081

  256 01 Benešov

  ?eská republika

Telefon +420 317 727 782

Fax +420 317 724 526

Email jasa@jasatransport.cz

Web http://www.jasatransport.cz


Další informace

Nabízíme mezinárodní, vnitrostátní dopravu, spedi?ní služby. Dále opravy motorových vozidel, olejový servis, distribuce a prodej pohonných hmot. P?eprava ADR, profesionální ?ist?ní a ošet?ení automobil? technologií Porzelack, logistika, skladování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka