Banner

KLADOS, s.r.o. Kladno-Kro?ehlavy | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

KLADOS, s.r.o.

KLADOS, s.r.o.

Adresa: D?lnická 255

  272 01 Kladno-Kro?ehlavy

  ?eská republika

Telefon +420 312 526 101

Email klados@klados.cz

Web http://www.klados.cz


Další informace

Doprava celovozových i kusových zásilek do a z Polska, Slovenska, ?R a EU, p?eprava sypkých materiál? skláp?cími kamiony - skláp??. Provádíme dokládku zboží do kamionu v celé Evrop?. Optimalizace dopravy, mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství, spedice, Polsko, Slovensko. Mezinárodní doprava, smluvní dopravci z Polska. P?epravujeme nadm?rné náklady, nebezpe?né zboží, ADR. Specializujeme se na export a import mezi ?R a Polskem a mezi ?R a Slovenskem. Expresní p?eprava a p?eprava Just In Time.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít zákonné pojišt?ní vozidla má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz. Porovnejte ceny povinného ru?ení 2010 v jednoduché kalkula?ce.

Vybraná vizitka