Banner

KLADOS, s.r.o. Kladno-Kro?ehlavy | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

KLADOS, s.r.o.

KLADOS, s.r.o.

Adresa: D?lnická 255

  272 01 Kladno-Kro?ehlavy

  ?eská republika

Telefon +420 312 526 101

Email klados@klados.cz

Web http://www.klados.cz


Další informace

Doprava celovozových i kusových zásilek do a z Polska, Slovenska, ?R a EU, p?eprava sypkých materiál? skláp?cími kamiony - skláp??. Provádíme dokládku zboží do kamionu v celé Evrop?. Optimalizace dopravy, mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství, spedice, Polsko, Slovensko. Mezinárodní doprava, smluvní dopravci z Polska. P?epravujeme nadm?rné náklady, nebezpe?né zboží, ADR. Specializujeme se na export a import mezi ?R a Polskem a mezi ?R a Slovenskem. Expresní p?eprava a p?eprava Just In Time.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka