Banner

Logo Trans, spol. s r.o. M?lník | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Logo Trans, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Logo Trans, spol. s r.o.

Logo Trans, spol. s r.o.

Adresa: K P?ívozu 2604

  276 01 M?lník

  ?eská republika

Telefon +420 315 670 170

Fax +420 315 671 655

Email info@logotrans.cz

Web http://www.logotrans.cz


Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní automobilová doprava plus vnitrostátní kombinovaná doprava, realizované moderním a ekologickým vozovým parkem, doprava sypkých materiál? autosily, zasilatelství, skladování v?etn? operativního, logistická ?ešení v doprav?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka