Banner

Logo Trans, spol. s r.o. M?lník | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Logo Trans, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Logo Trans, spol. s r.o.

Logo Trans, spol. s r.o.

Adresa: K P?ívozu 2604

  276 01 M?lník

  ?eská republika

Telefon +420 315 670 170

Fax +420 315 671 655

Email info@logotrans.cz

Web http://www.logotrans.cz


Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní automobilová doprava plus vnitrostátní kombinovaná doprava, realizované moderním a ekologickým vozovým parkem, doprava sypkých materiál? autosily, zasilatelství, skladování v?etn? operativního, logistická ?ešení v doprav?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka