Banner

Miroslav Slabihoudek Mníšek pod Brdy | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miroslav Slabihoudek
Autodoprava - kontakty

Miroslav Slabihoudek

Miroslav Slabihoudek

Adresa: Pr?myslová 1025

  252 10 Mníšek pod Brdy

  ?eská republika

Telefon +420 318 592 196

Fax +420 318 503 296

Email m.slabihoudek@seznam.cz

Web http://www.slabihoudek.wz.cz


Další informace

Provádíme zemní práce, inž. sít? v?. skládky. Plast. jímky, ?ezání asfaltu, hutn?ní, autodoprava, prodáváme písek, št?rk a zeminu. Stroje: CAT, ZRH DH 112 kladivo, 4 x T815 skl., MTS a IFA fekál, Avia kontejner. Plošina 13 m. Pronájem stav. bun?k.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka