Banner

MOPAL, s.r.o. Nové Strašecí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MOPAL, s.r.o.

MOPAL, s.r.o.

Adresa: Do Hliniš? 1045

  271 01 Nové Strašecí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 313 572 295

Email paletymopa@seznam.cz


Další informace

Vyrábíme d?ev?né europalety všech rozm?r? a zaru?ujeme jejich kvalitu dle ?.s. norem. Vlastníme licenci na výrobu palet prostých a palet EUR. Vykupujeme použité palety. Vlastní autodoprava 3,5 t do 50km odvoz i dovoz zdarma. Autodoprava po celé ?R.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka