Banner

MT Cargo, s.r.o. P?íbram VI-B?ezové Hory | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MT Cargo, s.r.o.

MT Cargo, s.r.o.

Adresa: U lilky 639

  261 01 P?íbram VI-B?ezové Hory

  ?eská republika

Telefon +420 326 531 442

Email nedosinska@mtcargo.cz

Web http://www.mtcargo.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní dopravu vozidly zna?ky MAN, dodávkovými vozidly, obchodní a spedi?ní ?innost, logistika. P?epravujeme velkoobjemové v?ci, nadm?rné náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka