Banner

MT Cargo, s.r.o. P?íbram VI-B?ezové Hory | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MT Cargo, s.r.o.

MT Cargo, s.r.o.

Adresa: U lilky 639

  261 01 P?íbram VI-B?ezové Hory

  ?eská republika

Telefon +420 326 531 442

Email nedosinska@mtcargo.cz

Web http://www.mtcargo.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní dopravu vozidly zna?ky MAN, dodávkovými vozidly, obchodní a spedi?ní ?innost, logistika. P?epravujeme velkoobjemové v?ci, nadm?rné náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka