Banner

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. (pobo?ka Kolín) Kolín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. (pobo?ka Kolín)

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Kolín)

Adresa: Pr?myslová zóna Ov?áry 1

  280 00 Kolín

  ?eská republika

Telefon

Email info@cz.nyklogistics.com

Web http://www.cz.nyklogistics.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  nonstop

Další informace

Zajiš?ujeme tuzemskou a mezinárodní nákladní p?epravu, skladovací a logistické služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka