Banner

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. (pobo?ka Kolín) Kolín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. (pobo?ka Kolín)

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Kolín)

Adresa: Pr?myslová zóna Ov?áry 1

  280 00 Kolín

  ?eská republika

Telefon

Email info@cz.nyklogistics.com

Web http://www.cz.nyklogistics.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  nonstop

Další informace

Zajiš?ujeme tuzemskou a mezinárodní nákladní p?epravu, skladovací a logistické služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka