Banner

Petr Vrabec Mladá Boleslav II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr Vrabec

Petr Vrabec

Adresa: ?echova 1151

  293 01 Mladá Boleslav II

  ?eská republika

Telefon +420 326 376 172

Web http://www.petrvrabec.iprofil.cz


Další informace

Nabízíme Vám p?epravu a uložení odpad?, kontejnerovou p?epravu (pronájem kontejner?). Prodej písku a drceného kameniva. Provádíme zemní práce (traktorbagr, UNC, minibagr). P?eprava stavebního materiálu (hydraulická ruka). Oprava nákladních vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka