Banner

SCHENKER spol.s r.o. Rudná | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? SCHENKER spol.s r.o.
Autodoprava - kontakty

SCHENKER spol.s r.o.

SCHENKER spol.s r.o.

Adresa: K Vypichu 1087

  252 19 Rudná

  ?eská republika

Telefon +420 311 711 111

Email info@schenker.cz

Web http://www.schenker.cz


Další informace

Logistika, p?eprava kamionová, letecká, námo?ní, železni?ní, spedice. Spole?nost nabízí komfort komplexních služeb, individuální p?ístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera, který má silné zastoupení v ?R i ve sv?t?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka