Banner

Simy Trans, s.r.o. Vestec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Simy Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Simy Trans, s.r.o.

Simy Trans, s.r.o.

Adresa: U Strouhy 529

  252 42 Vestec

  ?eská republika

Telefon +420 241 729 803

Email info@simytrans.com

Web http://www.simytrans.com


Další informace

P?edm?tem naší ?innosti je mezinárodní spedi?ní ?innost a sb?rná služba v rámci celé Evropy vozidly od 1 do 24 tun a velkoobjemovými soupravami do 120 cbm. Intrastat vývoz? a dovoz?. Dovoz i vývoz též pro Turecko a ?ecko.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka