Banner

Simy Trans, s.r.o. Vestec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Simy Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Simy Trans, s.r.o.

Simy Trans, s.r.o.

Adresa: U Strouhy 529

  252 42 Vestec

  ?eská republika

Telefon +420 241 729 803

Email info@simytrans.com

Web http://www.simytrans.com


Další informace

P?edm?tem naší ?innosti je mezinárodní spedi?ní ?innost a sb?rná služba v rámci celé Evropy vozidly od 1 do 24 tun a velkoobjemovými soupravami do 120 cbm. Intrastat vývoz? a dovoz?. Dovoz i vývoz též pro Turecko a ?ecko.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka