Banner

Stavotrans, s.r.o. Mnichovo Hradišt? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Stavotrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Stavotrans, s.r.o.

Stavotrans, s.r.o.

Adresa: Víta Nejedlého 919

  295 01 Mnichovo Hradišt?

  ?eská republika

Telefon +420 326 772 551

Fax +420 326 772 551

Email stavotransmh@seznam.cz

Web http://www.stavotrans.regin.cz


Další informace

Provádíme zemní práce a dopravu. Nabízíme stavební práce, transport sypkých hmot, dopravu stavebního materiálu, úpravy terénu, práce speciálními stroji, ?išt?ní rybník?, meliora?ní práce, práce je?ábem, demolice budov, inženýrské sít? a základy RD.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka