Banner

ADHP, s.r.o. Chomutov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

ADHP, s.r.o.

Adresa: Seifertova 4160

  430 03 Chomutov

  ?eská republika

Telefon

Email proskova@adhp.cz

Web http://www.adhp.cz


Další informace

Provozujeme nákladní dopravu všemi druhy skláp?cích vozidel nad 3,5 t a sk?í?ových vozidel do 3,5 t, dále velkoobjemové zemní práce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava