Banner

AUTO ADAM CZECH, spol. s r.o. Dubí-Mstišov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AUTO ADAM CZECH, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

AUTO ADAM CZECH, spol. s r.o.

Adresa: Dvojhradí 248

  417 03 Dubí-Mstišov

  ?eská republika

Telefon

Email aaczech@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabídka mezinárodní autodopravy nad 3,5 tuny. Provozování odtahové služby. Zprost?edkování dovozu vozidel ze zahrani?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka