Banner

AUTO ADAM CZECH, spol. s r.o. Dubí-Mstišov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AUTO ADAM CZECH, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

AUTO ADAM CZECH, spol. s r.o.

Adresa: Dvojhradí 248

  417 03 Dubí-Mstišov

  ?eská republika

Telefon

Email aaczech@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabídka mezinárodní autodopravy nad 3,5 tuny. Provozování odtahové služby. Zprost?edkování dovozu vozidel ze zahrani?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka