Banner

Autobaro, s.r.o. Varnsdorf | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autobaro, s.r.o.

Adresa: Mariánská 475

  407 47 Varnsdorf

  ?eská republika

Telefon +420 412 332 155

Email spedice@autobaro.com

Web http://www.autobaro.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 16:30

Další informace

Zajiš?ujeme vnitrostátní i mezinárodní silni?ní dopravu. Možnost skladování paletového i nepaletového zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka