Banner

BLW - Transport, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? BLW - Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

BLW - Transport, s.r.o.

Adresa: Vysokß Pec-Drmaly 29

  431 11

  ?eskß republika

Telefon


Dal┼í├ş informace

Provoz nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka