Banner

BOHEMIA CARGO D??ín XII-Vilsnice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BOHEMIA CARGO

BOHEMIA CARGO

Adresa: Chmelnická 98

  405 02 D??ín XII-Vilsnice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 412 432 144

Email info@bohemiacargo.cz

Web http://www.bohemiacargo.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Poskytujeme služby v oblasti logistiky: spedice, celní deklarace a skladování. Sou?ástí zasilatelství je letecká, námo?ní a silni?ní doprava.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka