Banner

C. Spaarmann CZECH, spol. s r.o. (pobo?ka Teplice) Teplice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? C. Spaarmann CZECH, spol. s r.o. (pobo?ka Teplice)
Autodoprava - kontakty

C. Spaarmann CZECH, spol. s r.o. (pobo?ka Teplice)

Adresa: Krupskß 28/30

  415 01 Teplice

  ?eskß republika

Telefon +420 417 535 244

Fax +420 417 568 621

Email info@spaarmann.cz

Web http://www.spaarmann.cz


Otv├şrac├ş doba

Pond?lÝ - Pßtek  8:00 – 16:30

Dal┼í├ş informace

Zprost?edkovßnÝ kamionovÚ, ×elezni?nÝ, leteckÚ a vodnÝ mezinßrodnÝ a tuzemskÚ p?epravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka