Banner

Dauczech, s.r.o. Koš?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dauczech, s.r.o.

Dauczech, s.r.o.

Adresa: Smetanova 206

  417 23 Koš?any

  ?eská republika

Telefon +420 417 537 540

Fax +420 417 537 541

Email dauczech@dauczech.cz

Web http://www.dauczech.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 18:00

Další informace

Zajiš?ujeme provoz vnitrostátní i mezinárodní kamiónové dopravy. Spedice, zasilatelství, logistické služby, p?eprava celovozových i kusových zásilek, skladování zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka