Banner

Dauczech, s.r.o. Koš?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dauczech, s.r.o.

Dauczech, s.r.o.

Adresa: Smetanova 206

  417 23 Koš?any

  ?eská republika

Telefon +420 417 537 540

Fax +420 417 537 541

Email dauczech@dauczech.cz

Web http://www.dauczech.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 18:00

Další informace

Zajiš?ujeme provoz vnitrostátní i mezinárodní kamiónové dopravy. Spedice, zasilatelství, logistické služby, p?eprava celovozových i kusových zásilek, skladování zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka