Banner

David Adamus | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

David Adamus

Adresa: Martin?ves-Charvatce 77

  411 19

  ?eskß republika

Telefon

Email david.adamus@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ slu×eb v oblasti silni?nÝ motorovÚ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka