Banner

Revlis D??ín-D??ín I-D??ín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Revlis

Revlis

Adresa: 17. listopadu 363

  405 02 D??ín-D??ín I-D??ín

  ?eská republika

Telefon +420 412 530 418

Fax +420 412 530 418

Email kotvald@revlis.eu

Web http://www.revlis.eu


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 16:00

Další informace

Zabýváme se vnitrostátní a mezinárodní expresní p?epravou zásilek od 1kg do 24 tun, kurýrními a spedi?ními službami v rámci ?R, EU, Švýcarska, Norska a dalších evropských stát?. Dále nabízíme logistické služby a skladování Vašich zásilek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka