Banner

Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Chomutov) Chomutov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Chomutov)
Autodoprava - kontakty

Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Chomutov)

Emons Spedice s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Chomutov)

Adresa: Na Moráni 4878

  430 01 Chomutov

  ?eská republika

Telefon +420 474 332 529

Email chomutov@emons.cz

Web http://www.emons-spedice.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní p?eprava kusových a celovozových zásilek. Nabízíme tyto služby: spedice, kamionová doprava, sb?rná služba s každodenními odjezdy do N?mecka a Slovenska, p?eprava balík? do N?mecka, skladování zboží, komplexní logistika.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka