Banner

Flor - Express - Kada?, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Flor - Express - Kada?, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Flor - Express - Kada?, s.r.o.

Adresa: Kada?-Tušimice 1

  432 01

  ?eská republika

Telefon +420 474 335 159

Fax +420 474 341 203

Email tikal@florexpress.cz

Web http://www.florexpress.cz


Další informace

Specializujeme se na mezinárodní a vnitrostátní p?epravu ?ezaných a hrnkových rostlin.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka