Banner

Jan Komrska | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Komrska

Adresa: Strup?ice 222

  431 14

  ?eská republika

Telefon

Email AutodopravaKomrska@seznam.cz


Další informace

Zprost?edkování p?epravy náklad? do 1500 kg a 1500 kg p?ív?s.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka