Banner

Jan Kristuf Lovosice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Kristuf

Adresa: Si?ejovická 233/65

  410 02 Lovosice

  ?eská republika

Telefon +420 416 533 047

Fax +420 416 533 047

Email insped@cbox.cz

Web http://www.insped.autodoprava.com


Další informace

Nabídka mezinárodní a vnitrostátní p?epravy nadm?rných a nebezpe?ných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava