Banner

Jan Kristuf Lovosice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Kristuf

Adresa: Si?ejovická 233/65

  410 02 Lovosice

  ?eská republika

Telefon +420 416 533 047

Fax +420 416 533 047

Email insped@cbox.cz

Web http://www.insped.autodoprava.com


Další informace

Nabídka mezinárodní a vnitrostátní p?epravy nadm?rných a nebezpe?ných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka