Banner

Jan M?chura Ústí nad Labem-Nešt?mice-Krásné B?ezno | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan M?chura

Adresa: Dr. Horákové 649/8

  400 07 Ústí nad Labem-Nešt?mice-Krásné B?ezno

  ?eská republika

Telefon +420 475 501 461


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka