Banner

Jan M?chura Ústí nad Labem-Nešt?mice-Krásné B?ezno | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan M?chura

Adresa: Dr. Horákové 649/8

  400 07 Ústí nad Labem-Nešt?mice-Krásné B?ezno

  ?eská republika

Telefon +420 475 501 461


Další informace

Nabídka tuzemské i mezinárodní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka