Banner

Jan Svoboda D??ín IV-Podmokly | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Svoboda

Adresa: Na Vinici 1193/12

  405 02 D??ín IV-Podmokly

  ?eská republika

Telefon +420 412 532 544


Další informace

Provozování nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka