Banner

Jind?ich Urban Libochovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jind?ich Urban

Adresa: nám?stí 5. kv?tna 56

  411 17 Libochovice

  ?eská republika

Telefon +420 416 591 513


Další informace

Zajišt?ní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka