Banner

Josef Hrdli?ka - nákladní doprava, s.r.o. Roudnice nad Labem | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Hrdli?ka - nákladní doprava, s.r.o.

Adresa: Samota 1301

  413 01 Roudnice nad Labem

  ?eská republika

Telefon +420 416 841 321


Další informace

Zajišt?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka