Banner

Josef Odvárka Autodoprava - Tatratrans Osek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Odvárka Autodoprava - Tatratrans

Adresa: Hornická 717

  417 05 Osek

  ?eská republika

Telefon

Email tatratrans@seznam.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka