Banner

Josef Odvárka Autodoprava - Tatratrans Osek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Odvárka Autodoprava - Tatratrans

Adresa: Hornická 717

  417 05 Osek

  ?eská republika

Telefon

Email tatratrans@seznam.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava