Banner

Josef Smitek Libochovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Smitek

Adresa: Zborovskß 434

  411 17 Libochovice

  ?eskß republika

Telefon +420 416 591 941


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot
PojiÜ?ovna WŘstenrot vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. Lze dosßhnout maximßlnÝho bonusu ve vřÜi 60%. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka