Banner

Josef Zajac Teplice-?etenice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Zajac

Adresa: K vápence 448

  415 03 Teplice-?etenice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 417 537 589

Email zajac.tp@volny.cz

Web http://www.autodopravazajac.w1.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní a mezinárodní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka