Banner

Junktrans, s.r.o. Žatec | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Junktrans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Junktrans, s.r.o.

Adresa: Lounská 2774

  438 01 Žatec

  ?eská republika

Telefon +420 415 721 331

Email info@junktrans.cz

Web http://www.junktrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Provoz mezinárodní silni?ní dopravy náklad? a sb?rné služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka